+421 950 591 537

OTVORENÉ DENNE OD 11:00 - 21:00

Všeobecné obchodné podmienky

 1. ZMLUVNÝ VZŤAH

Zmluvný vzťah medzi dodávateľom (prevádzkovateľom portálu www.pizzanay.sk) PROAD PLUS s.r.o., Liptovský Trnovec 294,031 01 Liptovský Trnovec, IČO 36389978 a objednávateľom vzniká objednávkou služby, t.j. prijatím objednávky operátorom telefonicky, alebo cez internetovú objednávku potvrdením objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje

 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania
 • doručiť daňový doklad – faktúru, na email uvedený v objednávke.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za objednaný tovar.

 1. PONUKA
  Dodávateľ aktualizuje svoju záväznú ponuku na webovej stránke www.pizzanay.sk. Jednotlivé produkty sú aktualizované a objednanie už neexistujúcich produktov nie je možné.
  Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Akcie na produkty a služby sú platné vtedy, ak nevypršal termín na ich uplatnenie, alebo neboli ukončené. Všetky akcie sú presne definované na vyššie uvedenej webovej stránke. Prítomnosť alergénnych látok je uvedená na webovej stránke.
 2. OBJEDNÁVANIE
  Objednávku je možné zadať telefonicky na čísle +421 950 598 088, alebo elektronicky na vyššie uvedenej webovej stránke počas celej otváracej doby uvedenej na webe. V prípade telefonickej objednávky potvrdzuje príjem objednávky operátor, v prípade elektronickej objednávky potvrdzuje príjem objednávky systém, emailovým potvrdením objednávky.
 • Minimálna hodnota objednávky je 10,00€
 • Donáška sa účtuje 0,00€
 • Donáška v rámci Liptovského Trnovca je 45 minút
 • Mimo Liptovského Trnovca, do 60 minút
 1. DODACIE PODMIENKY
  Objednávka bude doručená zákazníkovi najneskôr do 90 minút od potvrdenia objednávky. Donáška sa vykonáva v celom okrese Liptovský Mikuláš v týchto a priľahlých obciach: Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba, Liptovský Ján, Liptovský Ondrej, Smrečany, Svätý Kríž, Dúbrava, Vlašky, Ľubela, Partizánska Lupča, Bobovec a Liptovská Sielnica.

Objednávateľ sa zaväzuje udať k objednávke podstatné náležitosti ako meno a priezvisko, miesto dodania (ulica, číslo domu, poschodie, meno na zvončeku ak je odlišné od objednávateľa ), telefónny kontakt na objednávateľa, v prípade elektronickej objednávky e-mailovú adresu.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

Jedlo sa platí pri jeho objednávaní, platobnou kartou na webe.

 1. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je záväzná v momente potvrdenia objednávky personálom v prípade telefonického objednávania a v prípade elektronického objednávania od prijatia platby a následného emailového potvrdenia.

Predávajúci si vyhradzuje zrušiť objednávku v týchto prípadoch:

 • ak objednávka neobsahovala potrebné údaje pre jej vybavenie (chybné tel. číslo, alebo adresa)
 • v prípade technických prekážok na realizáciu objednávky
 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY – REKLAMÁCIE

Zákazník je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať predmet objednávky, jeho úplnosť, alebo či nedošlo k zámene tovaru. Prípadnú reklamáciu objednávky na tieto vady uplatňuje objednávateľ ihneď.


Reklamácie sa vybavujú:

 • osobne u donáškára
 • mailom (e-maily zasielajte na adresu: info@penzionmara.sk)
 • poštou (listy zasielajte na vyššie uvedenú adresu)
 1. ZÁRUKA


Sortiment teplej a studenej kuchyne je určený na okamžitú spotrebu. Spoločnosť garantuje kvalitu a čerstvosť maximálne do 30 minút od doručenia/dodania objednávky.

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia ochrane osobných údajov a zaväzuje sa neposkytnúť ich tretej osobe.


Záväzným objednaním , Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

Prevádzkovateľ: PROAD PLUS s.r.o. | IČO: 36 389 978 | GPDR | OBCHODNÉ PODMIENKY | COOKIES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram